Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

22 Mar

Pamięci kpt. Jerzego Myszkowskiego, oraz Rodziny Myszkowskich

  • Napisane przez  Redakcja KNM
Kpt. Jerzy Myszkowski (1895 – 1940)
Jerzy Myszkowski urodził się 17 XI 1895r. w Stubnie. Syn Józefa i Jadwigi z Marszałkowiczów. Uczył się w szkole oo. Jezuitów w Chyrowie. W roku wybuchu I Wojny Światowej wstąpił do Wojska Polskiego, służąc w 2.p.szwol. stacjonującym w Starogardzie. Wojnę zakończył w stopniu porucznika i został przeniesiony, jako oficer rezerwy i ze względu na miejsce zamieszkania, do 6.p.s.kan. w Żółkwie.
Jeszcze w trakcie trwania wojny poznał w Warszawie swoją przyszłą żonę, sanitariuszkę. Po wojnie osiadł z żoną w Łuczycach k. Sokala w woj. Lwowskim w majątku rolnym, który odbudował po zniszczeniach wojennych. Tam też przyszły na świat dzieci: Emilia i Wojciech.

We wrześniu 1939r. został powołany do wojska, a rodzina przeniosła się do krewnych w Tymbarku. Wg relacji jednego z żołnierzy Kampanii Wrześniowej, jednostka w której obydwaj służyli znalazła się w okrążeniu wojsk bolszewickich. Żołnierz ten w przebraniu cywilnym wrócił do domu. Jerzy namawiany by zrobił to samo, miał wtedy powiedzieć: „Nie zdejmę munduru polskiego żołnierza, skoro włożyłem go by bronić swojej ojczyzny”.
W 1940r. znajomi z Krakowa otrzymali kartkę od niego z obozu i była to ostatnia jego wiadomość. Został zamordowany w Katyniu.
Rodzina Myszkowskich, jako właściciele Tymbarku zrobiła wiele dobrego dla tutejszego środowiska dbając o rozwój tej ziemi i jej mieszkańców, dając jednocześnie wyraz głębokiego patriotyzmu oraz poświęcenia dla Ojczyzny.

 

Kpt. Jerzy Myszkowski (1895 – 1940)

 

 

Tablica poświęcona kpt. J. Myszkowskiemu w Tymbarku

 

Kaplica pod wezwaniem Św. Krzyża, wg danych Kurii Tarnowskiej, wybudowana została w roku 1875. Murowana z cegieł, w stylu neogotyckim, prostokątna, o ścianach opiętych skarpami. Nakryta daszkiem siodłowym, kryta dachówką. Okna okrągłe w kształcie rozet. Wewnątrz ołtarzyk i krzyż gotycki kłuty w piaskowcu. Obecnie wnętrze Kaplicy jest niemal puste, gdyż poza ołtarzykiem i krzyżem znajduje się tam jedynie stary klęcznik. Dawniej na ołtarzu stały cynowe lichtarze i zabytkowy drewniany krzyż, zostały jednak one skradzione w roku 1992. Na ścianach freski oraz tablice nagrobne. Pod Kaplicą krypta mieszcząca prochy spoczywających tam osób, o których informują tablice tej samej treści co w kaplicy.
Kaplicę remontowano po raz pierwszy w 1892r. o czym świadczą freski położone w drugiej warstwie stropu i ścian oraz data „1892” wyryta nad drzwiami wejściowymi z zewnątrz. W latach 1997-1998 Kaplica została częściowo odnowiona przez wymianę dachówek, założenie miedzianych rynien, otynkowanie ścian zewnętrznych oraz wymianę drzwi wejściowych. Dokonano również remontu ogrodzenia, skracając  je o jedno przęsło, oraz dokonano konserwacji bramy wejściowej, kłutej w żelazie. W pracach remontowo – konserwacyjnych zachowano we wszystkich odnowionych elementach kształty zgodne z pierwotnymi, zachowano też oryginalne okucia drzwi.
Pielęgnowanie pamięci przez tymbarską społeczność przejawia się w zwykłych czynach.  Ludzie dbają o czystość grobowca, składają kwiaty, palą znicze. Z dumą patrzą na Mogiłę przypominającą im losy narodu, który tak wiele wycierpiał. Strzelcy z  JS 2007 w Tymbarku dokładnie znają historię Jerzego Myszkowskiego, gdyż Stanisław Wcisło zgodził się na przybliżenie nam jego losów. W ten sposób dzieje naszego rodaka są przekazywane młodszym pokoleniom.

 

Kaplica nagrobna Rodziny Myszkowskich pod wezwaniem Św. Krzyża w Tymbarku

 

 

Kaplica nagrobna Rodziny Myszkowskich pod wezwaniem Św. Krzyża w Tymbarku

 

Wcisło ur. w 1930 roku w Ostrowach nad Okszą. Były nauczyciel ZS im. KEN w Tymbarku, przez dwa lata pełnił funkcję dyrektora. Ze szkołą  związany jest już od samych początków, jeden z pierwszych absolwentów po II wojnie światowej. Zajmuje się sprawami historycznymi naszego regionu. Pomógł w uporządkowaniu materiałów parafialnych. Pisze do gazet lokalnych. Zna On bowiem dzieje postaci historycznych związanych z ziemią tymbarską. Bardzo chętnie dzieli się swą wiedzą z innymi osobami, odtwarzając dzieje historyczne. 

 

Stanisław Wcisło z grupą tymbarskich Strzelców
 
…W „Głosie Tymbarku” został umieszczony artykuł pt. "Po sześćdziesięciu latach". Zawierał on relację ze złożenia do rodzinnego grobowca, na tymbarskim cmentarzu, prochów śp. Zofii Turskiej, ostatniej dziedziczki dóbr ziemskich w Tymbarku, jak również krótki zarys jej życia i działalności dla dobra tutejszego społeczeństwa. Jej wielkiego patriotyzmu, którym wykazała się w okresie okupacji niemieckiej, cierpienia i upokorzenia, jakich doznała od rodaków likwidujących dwór w marcu 1945 r. Władze PRL nie zezwoliły jej nawet na odwiedzanie Tymbarku, a jej marzenie, by spocząć w rodzinnym grobowcu, wśród swych najbliższych, właśnie tu, w Tymbarku, czekało na spełnienie aż do 1 kwietnia 2005 r.
Ponieważ w dniu przewiezienia trumny z prochami śp. Zofii Turskiej i jej córki Danuty do Tymbarku, nikt z bliższej rodziny, poza panem prof. Włodzimierzem Zychem, mężem jedynej jej wnuczki - Barbary, nie mógł - z różnych przyczyn - wziąć udziału w tym wydarzeniu, postanowiono właściwe uroczystości przeprowadzić w okresie późniejszym. Po porozumieniu się z rodziną ustalono datę - 6 sierpnia br. W tym dniu, o godzinie 11, w kościele parafialnym w Tymbarku, odprawiona została specjalna Msza św. za zmarłych członków rodziny Myszkowskich i Turskich, związanych z tymbarskim dworem. Przed i po Mszy św. poszczególne grupki uczestników uroczystości odwiedzały kaplicę Myszkowskich oraz grobowiec Turskich na cmentarzu parafialnym, gdzie zapalano znicze, składano kwiaty, a przede wszystkim modlono się. Wśród uczestników zwróciliśmy szczególną uwagę przede wszystkim na jedyną wnuczkę śp. Zofii Turskiej, panią Barbarę Zych, która wraz z mężem i synem jest jakby klamrą spinającą rody Myszkowskich i Turskich
Władze gminy Tymbark  oraz  JS Nr.2007 ZS „Strzelec” OSW w  Tymbarku planują posadzenie „Dębu Pamięci” kpt. Jerzego Myszkowskiego. Uroczystość  odbędzie się  23.04.09r. Zainicjowana zostanie Mszą Św. o godz.1100 , a następnie  odbędzie się wsadzenie dębu obok tablic przy grobowcu Myszkowskich. Stanisław Wcisło planuje zaprosić przodków Turskich i Myszkowskich.

 

 

OSW Strzelec Tymbark

 

Bibliografia:
„Koniec Sielanki”  Karol Biliński
„Rodem z ziemi sądeckiej”  Stanisław Sitowski
„Ocaleni z Niepamięci. Los polskich jeńców wojennych obozów NKWD w Kozielsku, Ostaszowie i Starobielsku”  Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Gdańsku
Głos Tymbarku: „„Powrót” Dziedziczki do Tymbarku po 60 latach” nr.54                                              „Po sześćdziesięciu latach cz.II” nr.55   Artykuły Stanisława  Wcisło
„Biały Krzyż” Czerwone Gitary

 

Drużynowa Agnieszka Sacha
Sekcyjna Ewa Pociecha
Starszy Strzelec Ewelina Knapczyk
Strzelec Jolanta Nowak
Strzelec Katarzyna Lachor

Ostatnio zmieniany sobota, 24 marzec 2012 17:43

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version