Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

... Od tego momentu rozpoczyna się „kariera” marsza. Grano go w czasie walk pod Nowym Korczynem, Laskami, na przedmieściach Wolbromia, przed marszem na Ulinę, rozbrzmiewał przy wkraczaniu do Nowego Sącza i pod Łowczówkiem. Niestety podczas tej ostatniej utrwalił się przesąd, iż jej melodia grana przed bitwą, wróży krwawą walkę i wiele ofiar.
10 Maj

Żurawiejka

Opublikowano w Ciekawostki
zurawiejkaŻurawiejka - Nazwa krótkiej – dwuwierszowej - przyśpiewki kawaleryjskiej. Żurawiejki wywodzą się z tradycji rosyjskiej, z której to przywędrowały do odradzającej się po okresie zaborów Polskiej Kawalerii. Za twórcę pierwszych żurawiejek uznaje się rosyjskiego pisarza i poetę Michała Lermontowa (1814-1841). Pierwsze przyśpiewki miał stworzyć podczas swej służby w carskiej armii. Polskie żurawiejki poświęcone były istniejącym w Wojsku Polskim pułkom kawalerii. W dowcipny i żartobliwy sposób opisywały różne pułkowe przypadki. Najbardziej znany jest niewątpliwie żurawiejkowy refren, który na trwałe wrósł w polską tradycję:
Lance do boju, szable w dłoń
Bolszewika goń, goń, goń…

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version