Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

 

Odczyt Marszałka Piłsudskiego w warszawskim Colosseum transmitowane przez radio/ Tygodnik Światowid 1926 rok

Czytaj więcej na http://nowahistoria.interia.pl/ii-rzeczpospolita/news-narodziny-polskiego-radia,nId,1601187#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Odczyt Marszałka Piłsudskiego w warszawskim Colosseum transmitowane przez radio/ Tygodnik Światowid 1926 rok

Czytaj więcej na http://nowahistoria.interia.pl/ii-rzeczpospolita/news-narodziny-polskiego-radia,nId,1601187#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Odczyt Marszałka Piłsudskiego w warszawskim Colosseum transmitowane przez radio/ Tygodnik Światowid 1926 rok

Czytaj więcej na http://nowahistoria.interia.pl/ii-rzeczpospolita/news-narodziny-polskiego-radia,nId,1601187#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

Pochwała pracy zbiorowej fragment nagrania z 1926 roku

Treść:

Dzieje ludzkie w całych tysiącleciach, wszystko to co nazywamy kulturą, są właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. A człowiek zamiast być dumnym z opanowania tego, co może opanować, chce być dumnym z opanowania żywiołu nie swego, żywiołu boskiego. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu: pracy zbiorowej. Chociaż tam właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim, zasadniczym postulatem stosunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. Umowa polega na warunkach, które wzajemnie umawiający się stawiają. Niczym stróż zamiatający ulice i minister rządzący krajem czy stolarz obracający heblem czy profesor wykładający w wyższej szkole. Dla wspólnej pracy ich winnymi warunki stawiać, warunki przyjmuje. I gdyby wzajemnie lojalnie nie dotrzymywano, jakże by inaczej życie wyglądało.

 

Posłuchaj nagrania:

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Polecamy także wysłuchanie innego nagrania głosu Marszałka. Józef Piłsudski - O śmiechu (video)

 

W Polsce pionierami radiotechniki byli oficerowie - Polacy służący w  jednostkach łączności armii zaborczych  Dla potrzeb polskiego wojska początkowo odtwarzali zdewastowane zasoby łączności po zaborcach. Już 4 listopada 1918 roku w Krakowie, z polowej radiostacji przejętej przez łącznościowców pod dowództwem por. Kazimierza Goebele  od austro-węgierskiej armii zaborczej, popłynęły pierwsze, polskie sygnały radiowe. Swoje umiejętności polscy radiowcy przeważne zdobywali wcześniej służąc w marynarkach wojennych państw zaborczych.

 Z 18 na 19 listopada przejęta została inna wojskowa stacja nadawcza z rąk zaborczej armii niemieckiej, znajdująca się w Cytadeli Warszawskiej. Dokonali tego również polscy oficerowie wojsk łączności: ppor. inż. Kazimierz Jackowski, ppor. Witold Sawicki ( późniejszy dowódca tej stacji), ppor. Władysław Rzymski.
Zdobyczna radiostacja o nazwie WAR, konstrukcji Telefunkena  została wyprodukowana w 1915 roku. Była to stacja  typu iskrowego o  mocy 4 kW. Właśnie z tej radiostacji zaczęto nawiązywać regularne połączenia ze stacjami zagranicznymi. Później działalność tej stacji wpisała się chlubnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej 20-tego roku. Następną radiostację zdobyto w Poznaniu, 6 stycznia 1919 roku. Uruchomił ją zespół pod dowództwem ppor Stanisława Jóźwiaka.  Rozpoczęła się w Polsce nowa era techniki, kultury i informacji. Przełamana została bariera przestrzeni w komunikowaniu się między ludźmi, porównywalna obecnie jedynie ze zmianami cywilizacyjnymi jakie niesie sieć internetowa.
 

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version