Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

W tradycji naszego magazynu głęboko zakorzeniony jest zwyczaj obchodów kolejnych rocznic związanych nie tylko z postacią Marszałka ale i świąt narodowych. Nadchodząca wielkimi krokami kolejna rocznica odzyskania niepodległości jest tą datą, która ogniskuje w sobie te dwa wspaniałe nurty, wszak to właśnie 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski stał się symbolem wskrzeszonej ojczyzny. Pomni znaczenia wydarzeń listopadowych sprzed dziewięćdziesięciu lat postanowiliśmy je uczcić organizując stosowny konkurs, co następuje.

"Komendant, Naczelnik, Marszałek. Józef Piłsudski i jego czasy" wraz z partnerami z historia.org.pl organizuje Konkurs z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celem Konkursu jest zainteresowanie naszych czytelników tą tematyką, co jest konieczne by odpowiedzieć poprawnie na przygotowanie przez nas pytania i wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez Instytut Wydawniczy Erica.
Konkurs trwa od 18 października do 10 listopada. W rocznicę odzyskania Niepodległości, czyli 11 listopada ogłosimy wspólnie wyniki.

Aby wziąć udział w konkursie należy poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania Konkursowe i do 10 listopada wysłać je według wzoru karty odpowiedzi na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zanim weźmiesz udział w konkursie przeczytaj dokładnie Regulamin , gdzie znajdziesz wiele cennych informacji.


Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!


Organizatorzy:
 
komendant.cal.pl
 
historia.org.pl
 
Sponsor:

Instytut Wydawwniczy Erica
 

REGULAMIN KONKURSU

KONKURS HISTORYCZNY Z OKAZJI 90 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ PORTALI HISTORIA.org.pl i KOMENDANT.cal.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Biorąc udział w niniejszym konkursie, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestników na stronach Organizatorów.
1.2 Organizatorem Konkursu historycznego z okazji 90-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zwanego dalej Konkursem, są HISTORIA.org.pl i KOMENDANT.cal.pl zwani dalej Organizatorami.
1.3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach Organizatorów. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
1.4. Celem Konkursu jest zachęcenie Uczestników Konkursu i czytelników stron Organizatorów do zapozania się z wydarzeniami związanymi z odzyskaniem Niepodległości przez Polskę w 1918 r.
1.5. Konkurs jest skierowany do wszystkich czytelników serwisów: www.historia.org.pl, www.komendant.cal.pl oraz for: forum.historia.org.pl, www.komendant.cal.pl/SMF/ którzy skończyli osiemnaście lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest uzyskanie przez nich zgody rodziców lub opiekunów. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, że taką zgodę posiada..
1.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są moderatorzy For HISTORIA.org.pl i KOMENDANT.cal.pl, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
1.7. Konkurs polega na odpowiedzi na 10 pytań związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r.
1.8. Konkurs trwa od 18 października do 10 listopada 2008 r. 11 listopada zostaną ogłoszone wyniki Konkursu.
1.9. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
1.10. Autorami pytań i odpowiedzi do Konkursu są Organizatorzy.
1.11. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec Uczestników, podlegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu nagród.

2. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

2.1. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej należy odpowiedzieć bezbłędnie na wszystkie konkursowe pytania.
2.2. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania. Losowanie odbędzie się za pomocą programu, który zrobi to w sposób rzetelny i obiektywny.
2.3. Odpowiedzi do Konkursu należy wysłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., według stosownego formularza przygotowanego przez Organizatorów.
2.4. Do zgłoszenia należy dołączyć imię, nazwisko i adres. Na podany w zgłoszeniu adres zostaną wysłane nagrody. Zwycięzcy o wygraniu zostaną poinformowani e-mailowo.
2.5. Nagroda zostanie wysłana pocztą, w przeciągu miesiąca od ogłoszenia wyników.
2.6. Głównym sponsorem konkursu jest Instytut Wydawniczy Erica.
2.7. Nagrodami w konkursie są książki przekazane Organizatorom przez głównego sponsora.
2.8. Nagrodę dodatkową funduje moderator For HISTORIA.org.pl i KOMENDANT.cal.pl Gnome.
2.9. W razie odmówienia przyjęcia nagrody, przechodzi ona na osoby wyłonione w dodatkowym losowaniu.
2.10. W konkursie każda osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie, w razie wysłania ich większej ilości wszystkie zgłoszenia tej osoby zostają unieważnione.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
3.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3.3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody ufundował. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od fundatora nagród.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin dostępny na stronach Organizatorów.
4.2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.
4.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu. Z powyższych względów Organizator zaleca potencjalnym Uczestnikom sprawdzenia informacji o Konkursie.
4.6. Kwestie dt. interpretacji rozstrzygają Organizatorzy i są one ostateczne.
4.7. Organizator zastrzega sobie możliwość skończenia lub przerwania konkursu przed czasem jego zakończenia nie wręczając nagród.
4.8. Organizatorzy nie wezmą udziału w żadnej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami Konkursu.
4.9. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem tego Regulaminu nie możesz wziąć udziału w Konkursie.
4.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

PYTANIA KONKURSOWE

1. 1. Proszę podać datę uchwalenia przez sejm II RP 11 listopada Świętem Niepodległości?

2. Jak nazywała się organizacja polityczna zawiązana 15 VIII 1917 r. w Lozannie na czele której stał Roman Dmowski?

3. Proszę podać skład tymczasowego prezydium Polskiej Komisji Likwidacyjnej:

a) Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Bolesław Roja, Paweł Bobek, Tadeusz Tertil.
b) Bolesław Roja, Józef Londzin, Wincenty Witos, Józef Putek, Stanisław Rymer,
c) Aleksander Skarbek, Ignacy Daszyński, Tadeusz Tertil, Bolesław Roja, Wincenty Witos
d) Tadeusz Tertil, Ignacy Daszyński, Józef Londzin, Wincenty Witos, Aleksander Skarbek.

4. 4. Co uważane jest za symbol przejęcia przez Polaków władzy w Krakowie?

a) Powstanie PKL.
b) Wywieszenie polskich flag na Wawelu i przejęcie przed nim warty przez Polaków.
c) Rozbrojenie żołnierzy austriackich.
d) Wywieszenie polskich flag na odwachu i przejęcie przed nim warty przez Polaków.

5. W początkach listopada 1918 roku, w Warszawie formalna władza spoczywała w rękach Rady Regencyjnej, powołanej reskryptem dwóch cesarzy w 1917 roku. Proszę podać kto nie wchodził jej skład.

a) Zdzisław ks. Lubomirski
b) Adam hr. Ronikier
c) Aleksander Kakowski
d) Józef hr. Ostrowski

6. 7 listopada 1918 roku w Lublinie obwieszczono powstanie pierwszego ponaddzielnicowego i niezależnego od okupantów rządu z Ignacym Daszyńskim na czele. Jaka była pełna nazwa tego organu?

7. Co przedstawia poniższe zdjęcie:a) Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie 10 XI 1918 r.
b) Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie 12 XII 1916 r.
c) Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie 16 VIII 1915 r.
d) Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie 11 XI 1918 r

8. Gdzie zamieszkał Józef Piłsudski po powrocie z Magdeburga?

9. 10 listopada, Józef Piłsudski wygłosił do zebranych Warszawiaków kilka słów:

"Obywatele!, Warszawa wita mnie po raz trzeci. Wierzę, że zobaczymy się niejednokrotnie w szczęśliwszych jeszcze warunkach. Zawsze służyłem i służyć będę życiem swoim, krwią, ojczyźnie i ludowi polskiemu. Witam was krótko, gdyż jestem przeziębiony - bolą mnie gardło i piersi".

Proszę podać kiedy miały miejsce pozostałe dwa powitania Komendanta przez Warszawiaków?

10. Kto znajduje się na poniższym zdjęciu:------

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz w niżej podanej literaturze:

Cz. Brzoza, A.L. Sowa - Historia Polski 1918-1945
Andrzeja Friszke - O kształt niepodległej
Daria i Tomasz Nałęcz - Józef Piłsudski - legendy i fakty
G. Łukomski, B. Polak - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - działania bojowe, aspekty polityczne, kalendarium
A. Garlicki - Józef Piłsudski 1867 - 1935

Odpowiedzi szukaj również na stronach HISTORIA.org.pl i KOMENDANT.cal.pl.
 

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version