Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

04 Mar

Świdnica pomaga Powiewiórce

W maleńkim kościółku w litewskiej Powiewiórce ochrzczony został Józef Klemens Piłsudski. Ta świątynia to jedna z niewielu pamiątek po przyszłym Marszałku Polski. Drewniany kościół wymaga remontu. Choć potrzeb jest wiele, to najpilniejsza jest naprawa przeciekającego dachu. Chcemy pomóc rodakom za wschodnią granicą. To również sprawdzian naszego patriotyzmu.

 

Świdnica jest miastem, w którym po II wojnie światowej zamieszkało wielu przesiedleńców z Kresów. Pamiętając o naszej przeszłości i korzeniach oraz zachowując łączność z Polakami, którzy pozostali za wschodnią granicą, żyją tam, a jednocześnie kultywują polską tradycją i historię, chcemy pomóc w remoncie drewnianego kościoła w Powiewiórce. Przede wszystkim pragniemy jednak ocalić miejsce pamięci o Józefie Piłsudskim, pierwszym marszałku Polski, bo to właśnie w tej niewielkiej świątyni 15 grudnia 1867 roku został on ochrzczony. Miejsc związanych z osobą Marszałka na Litwie nie jest wiele, tym cenniejsze są te, które dotrwały do naszych czasów.

– Powiewiórka leży w Rejonie Święciany na Litwie, z którym mamy podpisaną umowę partnerską. Współpraca polega na pomocy również w trudnych momentach, a tak dzieje się dziś. Drewniany kościół wymaga remontu. Choć potrzeb jest wiele, to najpilniejsza jest naprawa przeciekającego dachu.
Pomoc dla rodaków za wschodnią granicą jest również sprawdzianem naszego patriotyzmu. Czy możemy pozwolić na to, żeby czuli się osamotnieni w ratowaniu naszej wspólnej spuścizny? Kościół w Powiewiórce, to jedno z niewielu miejsc związanych z Józefem Piłsudskim, które dotrwały do naszych czasów. I my jesteśmy za niego odpowiedzialni – podczas inauguracji akcji mówił Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.

Kościół w Powiewiórce oglądał w listopadzie 2007 roku Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy.

– Dziury w dachu, osłabiona, częściowo spróchniała konstrukcja, a wszystko to przykryte płytami eternitowymi. Jak na pamiątkę po pierwszym Marszałku kościół nie wygląda okazale. Wspólnie ze świdniczanami i dolnoślązakami chcemy to zmienić – uważa wiceprezydent Pałac – Inicjatywa mieszkańców Świdnicy pomocy kościołowi w Powiewiórce, to nie tylko zbieranie pieniędzy na remont, to także okazja do ożywienia historii, pobudzenia ducha narodowego. Dla nas ważne jest, aby podtrzymać związek z Kresami. Nadajemy tej łączności formę realnej pomocy. Z uwagi na partnerstwo z Rejonem Święciany, gdzie znajduje się Powiewiórka, oraz na możliwości prawne gminy, sprawami finansowymi zajmuje się Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast.

Koszt tego remontu szacowany jest na 160 tys. zł. Aby ułatwić zebranie niezbędnej kwoty, uruchomione zostało specjalne konto w Banku Spółdzielczym w Świdnicy o numerze 22 9531 0006 2001 0026 8976 0003. Osoby, które chcą ofiarować środki mogą kierować przekazy na adres Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica z dopiskiem „Świdnica dla Powiewiórki”. Przy przelewach międzynarodowych konieczny jest kod SWIFT: POLUPLPROMAN. Towarzystwo prowadzi zbiórkę pieniędzy oraz zajmie się ich wydatkowaniem.

Od pół roku funkcjonuje specjalna strona internetowa www.powiewiorka.pl, na której można znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące zarówno kościoła, samej Powiewiórki, działań podejmowanych przez Świdnicę jak i sposobu przekazywania pomocy finansowej.

Jak dotąd darczyńcami byli mieszkańcy i przedsiębiorcy świdniccy, członkowie Wrocławskiej Izby Gospodarczej oraz czytelnicy „Polski – Gazety Wrocławskiej” z Dolnego Śląska. W Świdnicy zorganizowano szereg imprez, podczas których zbierano fundusze, m. in. koncert charytatywny i aukcję prac plastycznych wyróżnionych podczas XXXI Ogólnopolskiego Konkursy Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. W naszym mieście gościł zespół z Wileńszczyzny – „Sużanianki”, który pomagał w zbiórce. Obecnie na koncie jest kwota 61 tys. zł. Zakres remontu wymaga dużych nakładów finansowych. W związku z tym, aby pozyskać dalsze środki, przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Agnieszka Dochniak

Biuro Prezydenta

Urząd Miejski i Świdnicy

Strona internetowa inicjatywy:

www.powiewiorka.pl

Informacje o dotychczasowym przebiegu akcji:

 
 

 

Ostatnio zmieniany sobota, 24 marzec 2012 17:43
Redakcja

Napisałeś/aś artykuł? Znasz nieopublikowaną dotąd anegdotę, cytat, ciekawostkę? Znalazłeś/aś w sieci wartościowy materiał lub stronę? Posiadasz archiwalne zdjęcia bądź pamiątki? Napisz do nas, pomóż w budowie portalu.

Strona: jpilsudski.org

Media

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version