Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

Recenzje

i kalendarz harcerskiLiczący na naszych ziemiach prawie sto dziesięć lat ruch harcerski jest znany praktycznie każdemu Polakowi. Spośród starszych wielu było członkami Związku Harcerstwa Polskiego, a młode pokolenie choć nie tak licznie obecne w harcerstwie jak ich rodzicie i dziadkowie, także wiedzą sporo na temat założeń tej formy wychowania. W 1924 roku harcerstwo było organizacją o kilkunastoletniej tradycji, która co prawda uformowała wielu spośród tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę, ale nie była jeszcze na stałe zakorzeniona w szerokich środowiskach zarówno uczniowskich, jak i dorosłych. Dlatego też władze ZHP podjęły decyzję o przygotowaniu i wydaniu „Kalendarza Harcerskiego” na rok 1924. Po latach trafił on ponownie na rynek wydawniczy za sprawą Oficyny Wydawniczej „Impuls”, która przygotowała i kontynuuje znakomitą serię „Przywrócić Pamięć”.

Zadaniem, jakie postawili sobie twórcy „Kalendarza” było przygotowanie materiału nie tylko dla harcerek i harcerzy, ale przede wszystkim dla szerokich rzesz społeczeństwa, które nie znało jeszcze dobrze zasad rządzących tym ruchem. Dziś, w dobie internetu, wiele z informacji znaleźć można na portalach, forach i w mediach społecznościowych. Tym co stanowiło ich odpowiednik przed stu laty była książka i inne wydawnictwa drukowane. Zebrano w „Kalendarzu” najważniejsze daty z historii harcerstwa i skautingu, dane adresowe struktur harcerskich oraz składy władz. Nie brakło tego, co jest normą w kalendarzu, czyli wykazu imienin, świąt czy reklam.

Największą część wydawnictwa zajmują jednak teksty o charakterze informacyjnym czy ideowym. To one były odpowiedzią na zapotrzebowanie określone prze pomysłodawców. Nazwiska sir Roberta Baden-Powell’a, Henryka Glassa czy Stanisława Sedlaczka znane są każdemu, kto choć trochę interesuje się historią harcerstwa. Teksty te stanowią znakomity obraz podejścia ówczesnych władz ZHP do wychowania młodzieży. Stąd materiały poruszające tak mocno dyskutowane wówczas kwestie obecności przygotowania wojskowego, które zdaniem wielu wraz z zakończeniem walk o granice powinno ustąpić miejsca innym priorytetom.

Na harcerstwo polskie i zagraniczne spoglądano zarówno w zakresie podobieństw jaki różnic. Elementy wyniesione ze skautingu stanowiły znaczny wkład zarówno jeśli chodzi o metodę jak i program, ale zwrócić należy uwagę na polskie pomysły w rozwój metody wychowawczej, która zaowocowała w kilkanaście lat później pokoleniem „Zośki”, „Rudego”, „Alka” czy braci Romockich. Widoczne są w treściach wpływy polityczne narodowej demokracji, która sprawowała wówczas rząd dusz w harcerstwie, ale już na poziomie chorągwi i hufców znajdziemy też nazwiska osób wywodzących się z innych opcji politycznych.

Prezentowane wydawnictwo stanowi materiał niezbędny dla wszystkich, którzy interesują się historią idei harcerskiej, ruchu harcerskiego, a także szukają informacji o charakterze regionalnym. „Kalendarz harcerski” na rok 1924 jest fotografią organizacji zarówno pod względem statystycznym, jak organizacyjnymi i ideowym. Trudno sobie wyobrazić liczącą się strukturę harcerską, która nie posiadałaby reprintu tej pracy w swoich zbiorach. Wśród potencjalnych odbiorców znaleźć powinny się również biblioteki pedagogiczne oraz uniwersyteckie, z których korzystają studenci kierunków pedagogicznych.

Dariusz Nowiński

Ocena recenzenta

Temat i treść: 9/10

Język, styl, kompozycja tekstu – 9/10

Forma wydawnicza: 9/10

Informacje o publikacji

Tytuł: Kalendarz harcerski. Rok 1924

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Rok wydania: 2015

Ilość stron: 278

Format: 120x155 mm

Okładka: twarda

ISBN: 978-83-7850-675-1

Czytaj więcej...

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version