Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

18 Sty

Straż nad Prosną

straz nad prosnaKsiążek poświęconych historii harcerstwa na rynku wydawniczym nie jest wcale mało. Te poświęcone historii odwołują się często się do wydawnictw przedwojennych, które są trudno osiągalne. Tym większa więc zasługa Oficyny Wydawniczej „Implus”, że podjęła się trudu przywracania szerszemu gronu czytelników prac powstających w okresie międzywojennym. Kolejną pozycją wydaną w serii „Przywrócić Pamięć” jest „Straż nad Prosną. Jednodniówka Jubileuszowa Harcerstwa Ziemi Kaliskiej”. Ze względu na fakt, że wydawnictwo obejmuje okres dwudziestu pięciu lat, musiało ono mieć charakter przekrojowy.

Interesując się historią skautingu, z zazdrością zerkam na opracowanie sprzed ponad osiemdziesięciu lat. Ilość pojawiających się nazwisk osób tworzących pierwsze drużyny na terenie ziemi kaliskiej, wspomnienia z pracy najpierw pod zaborem rosyjskim, a później okupacją niemiecką wywołują u mnie uczucie lekkiej zazdrości, gdyż skauting łódzki będący głównym przedmiotem mojego zainteresowania nie posiada tak dobrego opracowania swych korzeni.

Wspomnienia druhów tworzących struktury skautowe w Kaliszu i okolicach bywają niekiedy zaskakujące. Jeden z nich opisuje, że o przynależności do drużyny nie wiedzieli nie tylko szkolni koledzy, ale także rodzice. Zastanawiające musi być jak tłumaczyli znikanie na całe niedziele, gdyż w ten dzień odbywały się zajęcia. Na szczęście wsparcie otrzymywali od części grona nauczycielskiego szkół, do których uczęszczali.

Skauting, to nie tylko miłe chwile spędzane na łonie natury w gronie przyjaciół, ale także praca niepodległościowa, która narażała młodych ludzi na represje. Przykład udanej akcji przeciwko carskiemu zaborcy opisuje Henryk Głowania. Udaremnienie akademii ku czci Romanowych w jednej ze szkół oraz wyłączenie iluminacji na ulicach Kalisza spowodowało zesłanie w głąb Rosji pięciu członków Komendy Drużyny Skautowej oraz Związku Młodzieży Niepodległościowej.

Nie brakuje też wspomnień dotyczących organizacji poczty skautowej obsługującej połączenia listowe na trasie Kalisz-Sieradz-Łódź-Piotrków. Odgrywało to znaczną rolę w utrzymywaniu kontaktu pomiędzy żołnierzami Legionów Polskich a ich bliskimi. Współpraca z Polską Organizacją Wojskową, rozbrajanie Niemców oraz udział w walkach o granice Rzeczypospolitej, to kolejne elementy obecne na kartach wydawnictwa.

Nie zabrakło tez tekstów przygotowanych przez żeńską część kaliskiego harcerstwa. Dotyczą one zarówno początków działalności jak i okresu międzywojennego. Tego ostatniego dotyczą też fragmenty poświęcone kilkunastu drużynom męskim. Niewątpliwą wartością jest też wykaz drużyn należących do hufców (męskiego i żeńskiego) w okresie gdy powstawała publikacja.

Recenzowane wydawnictwo z pewnością zasługuje na uwagę historyków harcerstwa, jak i regionalistów. Stanowi swoistą kopalnię wiedzy na temat organizacji młodzieżowych działających na ziemi kaliskiej, a przed wszystkim pozwala poznać wielu bezimiennych do tej pory bohaterów, którzy swym zaangażowaniem doprowadzili do odzyskania przez Polskę Niepodległości. Warto wspomnieć, że jednym z kaliskich skautów był późniejszy pułkownik pilot Stanisław Skarżyński, który w 1933 r. wsławił się jako pierwszy Polak przelotem przez Atlantyk.

Dariusz Nowiński

Ocena recenzenta

Temat i treść: 9/10

Język, styl, kompozycja tekstu – 9/10

Forma wydawnicza: 9/10

Informacje o publikacji

Tytuł: Straż nad Prosną. Jednodniówka jubileuszowa harcerstwa ziemi kaliskiej.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Rok wydania: 2017

Ilość stron: 208

Format: 120x160 mm

Okładka: twarda

ISBN: 978-83-8095-294-2

Ostatnio zmieniany niedziela, 19 styczeń 2020 18:27

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version