Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

29 Mar

Dwie krakowskie konferencje

  • Napisane przez  Izabela Cisek

Dnia 29 marca br. w  Krakowie odbyła się konferencja Edward Śmigły-Rydz (1886-1941) trzeci marszałek Polski Niepodległej w siedemdziesiątą rocznicę śmierci. Organizatorami konferencji był: Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Narodowe Centrum Kultury oraz Wydział Historyczny i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miejsce obrad miało wymiar symboliczny, bowiem to właśnie miasto bohater konferencji wybrał na swoje miejsce studiów, po wtóre zaś obrady toczyły się w historycznej sali Collegium Novum, z której 6 listopada 1939 r. uprowadzeni zostali profesorowie krakowskich uczelni w ramach Sonderaktion Krakau, o czym wspominali w swoich wystąpieniu inauguracyjnych dziekan Wydziału Historycznego prof. dr hab. Andrzej Banach oraz zastępca dyrektora Instytutu Historii prof. dr hab. Artur Patek.

Wykład prof. dr. hab. Przemysława Olstowskiego

Postać trzeciego marszałka Polski, wciąż budząca kontrowersje wśród historyków, przyciągnęła przedstawicieli świata nauki z wiodących w Polsce ośrodków, a zainteresowanie tematyką konferencji wykazali zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i studenci (nie tylko krakowskich uczelni), pragnący poszerzyć swoją wiedzę. Wystąpienia prelegentów dotykały różnych aspektów działalności marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. O wojskowym kontekście kariery trzeciego marszałka Polski mówili m.in. Piotr Cichoracki, Przemysław Olstowski i Daniel Koreś. Z kolei polityczne i międzynarodowe aspekty działalności Śmigłego-Rydza był przedmiotem wystąpień Roberta Litwińskiego, Marka Siomy czy Janusza Mierzwy. O obecności marszałka Śmigłego-Rydza w podręcznikach międzywojennych mówiła Hanna Wójcik-Łagan.

Pokłosiem konferencji będzie wydawnictwo rocznika „Niepodległość”, w którym zostaną opublikowane wygłoszone referaty.

Późnym popołudniem 29 marca br. rozpoczęły się obrady w ramach sesji Tarcza Niepodległej – wojsko w II Rzeczpospolitej, po raz drugi już zorganizowanej przez Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy współudziale Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Każdy z trzech paneli tematycznych konferencji (miejsce wojska w życiu politycznym i społecznym, biografie, życie codzienne w wojsku) otwierał wykład pracownika naukowego, który moderował panel oraz czuwał nad merytorycznym przebiegiem obrad.

Referat wygłasza Michał Szot, b. prezes Koła Naukowewgo Historyków Studentów UJ

Panel pierwszy poświęcony społeczno-politycznym aspektom działalności wojska  w II RP prowadziłdr Marek Sioma (UMCS), panelem biograficznym opiekował się prof. Arkadiusz Adamczyk, natomiast panelem dotyczącym życia codziennego w wojsku II RP zajmowała się dr Marta Walak (UJK). Wykład zamykający sesję, poświęcony wywiadowi wojskowemu wygłosił dr Daniel Koreś (IPN Wrocław). W sesji wzięli udział studenci i doktoranci z niemal wszystkich ważniejszych ośrodków akademickich (Warszawa, Lublin, Wrocław, Poznań, Łódź itd.) oraz, jako słuchacze i eksperci, uczestnicy konferencji poświęconej marszałkowi Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi, nie żałujący młodym badaczom dziejów II Rzeczpospolitej krytycznych uwag oraz cennych wskazówek.

Po każdym z paneli miała miejsce dyskusja, w trakcie której prelegenci odpowiadali nie tylko na pytania swoich kolegów, ale i pracowników naukowych, co wielu z nich początkowo onieśmielało. W efekcie jednak przyczyniło się to do wysokiego poziomu merytorycznego obrad (odbywających się w bardzo miłej atmosferze) oraz umożliwiło bliższe wzajemne poznanie.

Izabela Cisek

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version