Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

W dniach 16-17 lutego br. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Ruch prometejski – fenomen europejski”. Organizatorami były Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Instytut Pamięci Narodowej. Była to pierwsza konferencja dotycząca tego zagadnienia, która odbyła się w Polsce.

   dsc_0154Dwudniowe obrady były okazją do zaprezentowania dorobku naukowego dotyczącego zagadnień prometejskich. Wprowadzeniem do tematyki był referat profesora Andrzeja Nowaka zatytułowany „Rosja jako imperium w polskiej myśli politycznej”. Autor zaprezentował historyczne tradycje będące podstawą późniejszego ruchu prometejskiego. Początków ich dopatrywał się już w pierwszej połowie XVIII wieku i działalności m.in. hetmana Filipa Orlika. W XIX wieku kontynuatorem tego kierunku był Adam Czartoryski.

andrzej-nowak

Tradycje niepodległej Rzeczypospolitej i jej aktywnej polityki wschodniej warto upamiętniać i ożywiać. Można to robić najskuteczniej przez odwołanie do ich największych symboli - takich jak Marszałek Józef Piłsudski. To odwołanie, dzięki nowoczesnej formule zaproponowanej przez portal Komendant Naczelnik Marszałek, nie będzie na pewno głosem wołającego na puszczy. Dotrze do ludzi młodych, przysłuży się więzi z pokoleniami starszych, własną pamięcią sięgających do tradycji walki o niepodległą Polskę i jej godność. Serdecznie tego życzę.

prof. dr hab. Andrzej Nowak  - Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk, redaktor naczelny dwumiesięcznika "ARCANA"

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version