Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

W dniach 16-17 lutego br. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Ruch prometejski – fenomen europejski”. Organizatorami były Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Instytut Pamięci Narodowej. Była to pierwsza konferencja dotycząca tego zagadnienia, która odbyła się w Polsce.

   dsc_0154Dwudniowe obrady były okazją do zaprezentowania dorobku naukowego dotyczącego zagadnień prometejskich. Wprowadzeniem do tematyki był referat profesora Andrzeja Nowaka zatytułowany „Rosja jako imperium w polskiej myśli politycznej”. Autor zaprezentował historyczne tradycje będące podstawą późniejszego ruchu prometejskiego. Początków ich dopatrywał się już w pierwszej połowie XVIII wieku i działalności m.in. hetmana Filipa Orlika. W XIX wieku kontynuatorem tego kierunku był Adam Czartoryski.

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version