Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

Wybuch wojny rosyjsko-japońskiej w 1904 roku ukazał słabość caratu, co z kolei było jednym ze źródeł rewolucji, która wybuchła rok później na ulicach Petersburga. Te wydarzenia otworzyły Piłsudskiemu możliwości działania w wymiarze międzynarodowym: pojechał do Japonii, szukając sojusznika w walce z Rosją. Przed wizytą w Japonii i podczas jej trwania odbył wiele rozmów z politykami i wyższymi wojskowymi tego kraju. Był do tego przygotowany, wbrew temu, co zarzuca mu czarna legenda okresu PRL. Mówił po francusku i angielsku, który przyswoił sobie podczas pobytów w Londynie, niemieckiego nauczył się w domu rodzinnym i w Galicji, a rosyjski znał ze szkoły i z zesłania.

Całość >> Największym wrogiem Polski pozostała Rosja... www.rp.pl Janusz Cisek 25-03-2009

Na początku grudnia Naczelne Dowództwo WP poinformowało gen. Karnickiego, że Polska zachowała względem gen. Denikina ścisłą neutralność na skutek jego niezdeklarowanego stanowiska wobec polskich wschodnich granic. Podkreślono jednakże, że współdziałanie Wojska Polskiego z gen. Denikinem nie było wykluczone, wszystko zależy jednak od zmiany stanowiska Rosjan. Do dalszych rozmów Karnickiego z Denikinem już nie doszło. Rosjanie twardo trzymali się zasady „jednej, wielkiej i niepodzielnej Rosji”, mimo iż w tym czasie ponosili kolejne porażki w walce z bolszewikami, którzy zajęli prawie całą Ukrainę z Charkowem i Kijowem i rozpoczęli natarcie na Zagłębie Donieckie.

 

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version