Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

Związek Strzelecki powstał w kwietniu 1910 r. we Lwowie, jako stowarzyszenie prowadzące przysposobienie wojskowe dla młodzieży polskiej. Wykorzystując obowiązujące przepisy Józef Piłsudski przeszkolił do sierpnia 1914 r. ponad siedem tysięcy członków Związków Strzeleckich. Strzelcy stali się żołnierzami polskimi i stanowili znaczącą część kadr odrodzonego Wojska Polskiego.

Organizacja reaktywowana został jesienią 1919 r. i stała się stowarzyszeniem prowadzącym zajęcia z zakresu przysposobienia wojskowego dla głównie dla młodzieży w wieku przedpoborowym. Józef Piłsudski, jako twórca historycznego Związku Strzeleckiego, był dla strzelców niepodważalnym autorytetem i źródłem inspiracji do działania dla dobra Polski. Na czele organizacji stali byli podkomendni Marszałka z czasów strzeleckich i legionowych, którzy postrzegani byli przez rządzących po 1922 r., jako element niesprzyjający dominującej wówczas sile politycznej, jaką była narodowa demokracja, oraz niecieszący się poparciem wojska.

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version