Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konkordatu między Rzeczypospolitą Polską a Stolicą Apostolską podpisanego w Rzymie 10 lutego 1925r.

Konkordat według definicji przyjmowanych przez doktrynę prawa międzynarodowego, to umowa międzynarodowa, zawarta pomiędzy państwem a Stolicą Apostolską, regulujące sprawy wspólnie te dwa podmioty interesujące[1]. Inną definicję zredagował H. Nome w Komentarzu do prawa kanonicznego: „Układy te, zwane też konkordatami, regulują stosunki między Stolicą Apostolską a najwyższą władzą państwową w sprawach, które pod różnym względem należą zarówno do społeczności katolickiej, jak i do społeczności państwowej”[2].

   Powyższe definicje w sposób precyzyjny ujmują istotę konkordatu, choć wśród przedstawicieli doktryny toczą się spory dotyczące choćby mocy prawnej układów zawartych ze Stolicą Apostolską. Autor niniejszego tekstu odrzucając teorię legalną i teorię przywileju uważa, że do natury prawnej konkordatu odnosi się teoria układów[3].

 

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version