Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

Chopin i  Słowacki, a po wielu dziesięcioleciach  Piłsudski - typowi reprezentanci romantyzmu - wiernie i konsekwentnie szli tropem autora epopei narodowej, Pana Tadeusza oraz  przejmującego wiersza Do Matki-Polki... Patrzyli w serce i to serce oddawali najukochańszym istotom: matkom i Ojczyźnie... Grób na wileńskiej Rossie - wspaniałe polskie mauzoleum na ziemi litewskiej - istnieje od 1936 roku. Codziennie poświadcza  głęboki związek Piłsudskiego z wielkim dziełem Juliusza Słowackiego.

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version