Józef Piłsudski i II Rzeczpospolita

Switch to desktop

05 Sie

Czasem słońce, czasem deszcz

wieniawaPoranny apel uczestników tegorocznego Marszu odbył się w kwaterze legionowej na Cmentarzu Rakowickim. Po jego zakończeniu oficer wychowawczy inspektor ZS Dariusz Nowiński przybliżył sylwetki wybranych osób spośród pochowanych tam legionistów. Szczególną uwagę poświęcił twórcy kawalerii legionowej Władysławowi Belinie-Prażmowskiemu, „pierwszemu ułanowi II RP”, czyli gen. dyw. Bolesławowi Wieniawie-Długoszowskiemu oraz ułanom poległym w szarzy pod Rokitną. Na zakończenie pobytu na cmentarzu odwiedzono także grób płk. Józefa Herzoga – żołnierza Legionów Polskich, zasłużonego działacza niepodległościowego oraz strażnika idei piłsudczykowskiej. W apelu uczestników Marszu i odwiedzaniu wybranych grobów uczestniczył pełnomocnik ministra obrony narodowej gen. Bogusław Pacek.

O godz. 11 na Plantach, pomiędzy ul. Szczepańską i św. Tomasza odsłonięto wystawę fotograficzną poświęconą Kazimierzowi Herwin-Piątkowi, przygotowaną przez rodzinę oraz Małopolski Urząd Wojewódzki. Wśród obecnych byli wicewojewoda małopolski, członkowie rodziny poległego pod Konarami legionisty oraz prof. Mariusz Wołos, który współtworzył wystawę. Profesor jest autorem przygotowywanej biografii majora „Herwina”. Będzie on w dniu jutrzejszym gościem Marszu w czasie pobytu w Słomnikach. W dniu dzisiejszym następna grupa uczestników „Kadrówki” zwiedzała wystawę „Legiony Polskie 1914-1918” w Muzeum Narodowym.

wystawa

 

Po południu tradycyjnie już spod Oleandrów na Wawel wyruszyła kolumna marszowa, w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego oraz orkiestry wojskowej. W trakcie przemarszu nastąpił gwałtowny opad deszczu, który przemoczył większość uczestników do przysłowiowej suchej nitki. Po mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny, Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy zgromadzeni zeszli do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie spoczywa Pierwszy Marszałek Polski oraz para prezydencka, która zginęła w katastrofie smoleńskiej.

wawel2

Po uroczystościach uczestnicy Marszu udali się Mały Rynek, gdzie odbyła się 57. Lekcja śpiewu przygotowana przez Loch Camelot oraz Bibliotekę Polskiej Piosenki. Niestety, ze względu na złe warunki atmosferyczne trudno uznać frekwencję za zadowalającą. W trakcie koncertu honorowy Komendant Marszu Jan Józef Kasprzyk odczytał list od pani Karoliny Kaczorowskiej – wdowy po Prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim – która przyjęła patronat honorowy nad Marszem. Ze względu na zły stan zdrowia nie mogła przybyć do Krakowa osobiście.

Tego dnia w godzinach wczesnopopołudniowych do miejsca zakwaterowania przy al. Ferdynanda Focha 39 przybyła pani Jolanta Chełmińska – wojewoda łódzki w asyście przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi Andrzeja Celińskiego i przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin Adama Przepałkowskiego – syna żołnierza Pierwszej Kompanii Kadrowej. Przybyli goście uczestniczyli w kolejnych punktach programu dnia przewidzianego dla kadrówkowiczów. Pani wojewoda w lipcu br. objęła patronatem tegoroczny Marsz.

loch

Dzień zakończył się apelem wieczornym, który przeprowadzony został pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Wziął w nim udział m.in. drugi z patronów honorowych Marszu pan Krzysztof Jaraczewski – wnuk Marszałka. Apel poświęcono przede wszystkim tym spośród uczestników poprzednich Marszów, którzy w ciągu ostatniego roku odeszli na „wieczną wartę”. Wśród nich znalazł się zmarły w styczniu bieżącego roku płk Edmund Majchrowicz, który w 1998 r. dowodził „Kadrówką”.

Copyright © 2006-2015 ISSN 1899-8348

Top Desktop version